تبیان، دستیار زندگی
معنای اصطلاح «اصطناع معروف» که در روایات آمده چه چیزی است؟
معنای اصطلاح «اصطناع معروف» که در روایات آمده چه چیزی است؟
معنای اصطلاح «اصطناع معروف» که در روایات آمده چه چیزی است؟
عبارت «اصطناع معروف» یعنی «قرض الحسنه» که يكى از مهمترين كارهاى عاطفى در جامعه بشرى است و در روایات اسلامی از صدقه هم برتر و مهم تر شمرده شده است؛ به همين جهت در روايتى وارد شده است كه صدقه 10 حسنه و ثواب دارد و قرض الحسنه 18 ثواب دارد.
معنای لغوی واژه «ربا»
معنای لغوی واژه «ربا»
معنای لغوی واژه «ربا»
«راغب» مولف یکی از بهترین کتب لغت در زمینه قرآن، در معنی ربا مى گويد: «ربا در لغت داراى دو معناست: 1- زيادى 2- علوّ و برترى». صاحب مقاييس اللغة مى گويد: «ربا به دو صورت آمده «ربا» و «رباء» و هر دو يك معنا دارد و آن زيادى و رشد و نموّ است».
شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا
شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا
شرط «مضمر» و «غیر مضمر» در مسئله ربا
دو نوع شرط در تمام معاملات هست، گاه شرط در متن قرارداد ذكر مى شود كه به آن شرط صريح (غیر مضمر) مى گويند، و گاهى قبل از قرارداد صحبت ها و شرايط ذكر مى شود و بر آن توافق مى كنند، سپس صيغه عقد بدون تصريح به آن شرايط، ولى با توجّه به آن شرايط اجرا مى گردد که اين را شرط «مبنىٌ عليه العقد» يا شرط «مضمر» مى نامند.
آشنایی با اصطلاح رکعت
آشنایی با اصطلاح رکعت
آشنایی با اصطلاح رکعت
مجموع قیام، رکوع و سجود را رکعت گویند. از عنوان رکعت در باب صلات سخن گفته‌اند.در تحقق رکعت به قیام، رکوع و دو سجده تا برداشتن پیشانی از سجده دوم، شک و اختلافى نیست؛ لیکن به کمتر از آن اختلاف است.