تبیان، دستیار زندگی
«پل سزان»Paul cezanne نقاش بزرگ فرانسوی در 19 ژانویه 1839 در «اكسن پرووانسAixe –en – province» واقع در جنوب فرانسه متولد گردید و در 22 اكتبر 1906 در مولد خویش درگذشت. وی در پاریس با «كامیل پیساروC.Pissarro» نقاش بزرگ ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

29 دی ، 19 ژانویه سالروز تولد  پل سزان

(نقاش فرانسوی)

زندگی نامهBiographyپورتره هاPortraits 

طبیعت بی جانThe Still Life galleria Landscapes  مناظر

كوه سنت ویكتوآر و معدن سنگ بیبموس

Cézanne, Paul The Mont Sainte-Victoire and Bibemus saga

گالری همه تابلو ها

«پل سزان»Paul cezanne نقاش بزرگ فرانسوی در 19 ژانویه 1839 در «اكسن پرووانسAixe –en – province» واقع در جنوب فرانسه متولد گردید و در 22 اكتبر 1906 در مولد خویش درگذشت.

وی در پاریس با «كامیل پیساروC.Pissarro» نقاش بزرگ «امپرسیونیست» آشنا شد و به راهنمایی او به شیوه ی «امپرسیونیسم» تمایل یافت.

از تابلوهای مشهور سزان می توان «ورق بازان» ، «غرش» ، «مردی با پیپ» ، «مادام سزان در گلخانه» ، «باد و طوفان» ، «آب تنی كنندگان» ، «درختان سپیدار» ، «دهقان پیر» ، «طبیعت های بیجان» ، «مجسمه عشق و اشیا بیجان» ، «نوازنده ی پیانو» ، «امیل زولا و پل الكسیس» و تصویری كه از خود كشیده، را نام برد.