تبیان، دستیار زندگی
تمام برنامه‌های مجموعه آفیس، ظاهر یكسانی دارند و امكانات و رویه‌های زیادی مانند باز و بسته كردن فایل‌ها دارند. در كارهای عملی بخش اول، یاد می‌گیرید ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استفاده از امكانات رایج آفیس

استفاده از امكانات رایج آفیس

تمام برنامه‌های مجموعه آفیس، ظاهر یكسانی دارند و امكانات و رویه‌های زیادی مانند باز و بسته كردن فایل‌ها دارند. در كارهای عملی بخش اول، یاد می‌گیرید كه چگونه از بسیاری از این امكانات مشترك استفاده كنید. برای مثال، هر برنامه بصورت مشابهی، باز و بسته می‌شود. وقتی كه از برنامه‌ها استفاده می‌كنید متوجه می‌شوید كه برای كارهای یكسان‌، كادرهای محاوره‌ای مشابهی وجود دارد. این تشابه به شما امكان می‌دهد تا مهارت‌هایی كه در یك برنامه یاد گرفتید را در برنامه دیگری بكار برید.

برنامه‌های آفیس، امكانات راهنمای مشترك دارند مانند Office Assistant همچنین با برنامه‌های كوچكتری كه در برنامه‌های آفیس بصورت اشتراكی قراردارند مواجه خواهید شد. مانند Word Art (یك برنامه برای ایجاد جلوه‌های گرافیكی مبتنی بر متن) و Smart Tags (دكمه‌های مشترك برای گزینه‌هایی مانند كپی، Paste و تصحیح خطاها). در بخش هفتم «كار با ابزارهای گرافیكی» بیشتر با ابزارهای ترسیم و گرافیك آشنا خواهید شد.