تبیان، دستیار زندگی
1.     بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است. 2.     پایه ی نیك فرجامی و رستگاری بر صبر استوار است. 3.     پرهیزگاری و بی طمعی و بردباری چیزهایی است ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گر صبر كنی زغوره حلوا سازی

1.     بزرگترین داروی خشم ، صبر و درنگ است.

2.     پایه ی نیك فرجامی و رستگاری بر صبر استوار است.

3.     پرهیزگاری و بی طمعی و بردباری چیزهایی است كه زندگانی با آنها آسان می شود.

4.     بردباری بهترین وسیله برای دفع هر نوع ناراحتی است.

5.     اشخاص شریف و درد كشیده ای وجود دارند كه با حداقل مهربانی قادرند رنج و درد خود را با شكیبایی تحمل كنند.

6.     بردباری ، بزرگ ترین استعداد فكر و ذهن آدمی است .

7.     كاملاً معتقد باشید كه هر فردی می تواند مرد بزرگی بشود، به شرط آن كه با نیروی اراده و صبر و شكیبایی كارها را انجام دهد .

8.     با صبر و بردباری ، برگ توت تبدیل به پیراهن ابریشمی می شود.

9.     با بردباری می توان بیش از خشم نتیجه گرفت.

10. جهان متعلق به افراد صبور است.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.