تبیان، دستیار زندگی
پسرس می رود کتابخانه تا کتابی را که گرفته بود، پس بدهد. کتابدار می گوید:"از کتاب خوشت آمد؟" پسر می گوید:"شخصیت، زیاد داشت اما داستان نداشت."
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بیا با هم بخندیم!ها ها ها!...

کتاب

پسر می رود کتابخانه  تا کتابی را که گرفته بود، پس بدهد. کتابدار می گوید:"از کتاب خوشت آمد؟"

پسر می گوید:"شخصیت، زیاد داشت اما داستان نداشت."

کتابدار می گوید:"پس تو بودی که دفتر تلفن مرا به جای کتاب بردی؟"

بیا با هم بخندیم

صفر

شاگرد:" آقا اجازه!صفر چه ارزشی دارد؟"

معلم:"هیچ ارزشی ندارد جانم!"

شاگرد:" پس اگر زحمتی نیست جلوی نمره من یک دانه صفر بی ارزش بگذارید"

بیا با هم بخندیم

دروغ شاخدار

روزی به لاک پشتی می گویند:" یک دروغ شاخدار بگو؟"

می گوید:" دویدم و دویدم ...سر کوهی رسیدم"

بیا با هم بخندیم

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.