تبیان، دستیار زندگی
تهران سایت فدراسیون دوومیدانی راه اندازی شد در حالی كه 15 روز تا آغاز اولین دوره ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا در تهران باقی مانده است، سایت فدراسیون دوومیدانی ایران را ه اندازی شد. سایت رسمی فدراسیون دوومیدانی كه به آ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

15 رور تا مسابقات دوومیدانی آسیا- تهران

سایت فدراسیون دوومیدانی راه اندازی شد

در حالی كه 15 روز تا آغاز اولین دوره ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن آسیا در تهران باقی مانده است، سایت فدراسیون دوومیدانی ایران را ه اندازی شد.

سایت رسمی فدراسیون دوومیدانی كه به آدرسwww.aafiran.com می باشد، در دو بخش فارسی و انگلیسی می باشد، در وهله ی اول اخبار و اطلاعات اولین دوره ی مسابقات دوومیدانی داخل سالن را پوشش و انعكاس می دهد و در حقیقت مهم ترین منبع داخلی و خارجی برای كسب نتایج  و اطلاعات مسابقات خواهد بود.

گستردگی و بعد بین المللی اولین دوره ی مسابقات دوو میدانی داخلی سالن آسیا، علت اصلی تشكیل این سایت بوده كه پس از این مسابقات نیز فعالیت رسمی خود را ادامه خواهد داد.