تبیان، دستیار زندگی
چگونه صندوق نامه‌ها را پاك‌سازی كنیم
چگونه صندوق نامه‌ها را پاك‌سازی كنیم
چگونه صندوق نامه‌ها را پاك‌سازی كنیم
با این همه پیغامی كه افراد دریافت می‌كنند، Inbox بسیار سریع، پر می‌شود. معمولاً، روند مدیریت email ها می‌تواند سخت باشد ولی Outlook این روند را آسان كرده است. برای حذف شلوغی و برگرداندن فضای دیسك، از قابلیت...
استفاده از Outlook
استفاده از Outlook
استفاده از Outlook
Outlook یك برنامه مدیریت اطلاعات روزمره و كاری است كه برای سازماندهی فعالیت‌های روزانه در خانه و محل كار به كار می‌رود. با این برنامه می‌توانید قرار ملاقات‌های روزانه خود را كنترل كنید، پایگاهی از افراد مورد تماس ایجاد كنید، لیست وظ