تبیان، دستیار زندگی
شاید شركت تامین كننده خدمات اینترنتی شما هم برای اتصال مشتركان خود چندین شماره را در نظر گرفته و شما با اشغال بودن یكی به دیگری رجوع میكنید. اگر این طور باشد بهتر است از گزینه جدید در نظر گرفته شده در سرویسDial-Up ویندوز 200...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تغییر اتوماتیك شماره ISP در وضعیت اشغال

شاید شركت تامین كننده خدمات اینترنتی شما هم برای اتصال مشتركان خود چندین شماره را در نظر گرفته و شما با اشغال بودن یكی به دیگری رجوع میكنید. اگر این طور باشد بهتر است از گزینه جدید در نظر گرفته شده در سرویسDial-Up ویندوز 2000 و XP استفاده كنید تا هر بار مجبور نباشید شماره را مجددا وارد كنید.

با كمك گزینه Alternates شما میتوانید تمامی شماره هایISP خود را وارد كنید و سیستم با اشغال بودن یك شماره به بصورت خود كار شماره بعدی را آزمایش می كند و شماره ای را كه با آن بصورت موفقیت آمیز به شبكه وصل شده است را در سطر لیست قرار میدهد تا دفعه بعد شماره آغاز كننده باشد. بدین ترتیب شماره ای كه با منطقه و مودم شما سازگاری بیشتری دارد بعد از مدتی شماره دائمی شما خواهد شد و دسترسی شما به اینترنت بهبود می بخشد.مراحل زیر را جهت وارد كردن شماره های جایگزین طی كنید:

1- در ویندوز 2000 بهStart>Settings بروید و سپسNetwork and Dial-Up Connections را انتخاب كنید و بر روی تماس مورد نظرتانDouble-Click كنید. و در ویندوزXP  بهStart>Connect to بروید و تماس مورد نظر تان را انتخاب كنید:

4- با زدن دكمهAdd میتوانید تمام شماره های مورد نظرتان را وارد كنید و در صورت لزوم هر كدام از دو گزینه پایین پنجره را متناسب با شرایط خود فعال كنید.

همهISP ها شماره های تماس جدید را در وب سایت خود اعلام میكنند لذا سعی كنید هر چند وقت یكبار به وب سایت تامین كننده خدمات اینترنت خود مراجعه كنید.

برگرفته ازitbuzzar