تبیان، دستیار زندگی
گزارش تصویری از دیدار سایپا مس کرمان
گزارش تصویری از دیدار سایپا مس کرمان
گزارش تصویری از دیدار سایپا مس کرمان
سایپا كه مى دانست اختیار قهرمانى را در دستان خود دارد و مى تواند با پیروزى خانگى مقابل مس كرمان جام قهرمانى ششمین دوره لیگ برتر را بالاى سر ببرد از همان آغاز كار را هجومى شروع كرد و 13 دقیقه پس از شروع دیدار به گل رسید تا همگان این تیم نارنجى پوش را قهرما