• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/10/28
  • تاريخ :

امام علی (ع)

یاعلــی، هــر دم ز نامــت دم زنم

یك نظر بر گفته ی خاتم زنم

چون كه من شهری زعلم هستم ولی

باب آن باشد بزرگی چون علی

یاعلــــی با نخل هـا همـدم تویی

فخر دل های بنی آدم تویی

چاه می داند دلت خونین بود

جان زیبایت چه زخم آگین بود

یا علی آن یاس زیبایت كجاست؟

میخ در را بازگو جایت كجاست؟

دوستان گر سنگ دین بر دل زدند

وجه حق را از چه رو بر گِل زدند؟

یا علی سیمای تو تفسیر نور

از برایت رفت موسی سوی طور

می كنم در هر نمازم سوی تو

عشقبازی با خم ابروی تو

یا علی خشكیده شد روح زمین

بلبل از نابودی گل شد غمین

ای كه باشد هر دعایت مستجاب

بهر مستان جرعه ای آور ز آب

یا علی ما را ولی و میر باش

یار ما در بیعت شمشیر باش

ظلمت از روی زمین آید اگر

آسمان را نور كن بار دگر

محمد حسن رمضان زاده

UserName