تبیان، دستیار زندگی
اول ) برای پاسخ به این سؤال باید به توضیح دو نكته اساسی بپردازیم . یكی شناخت نقش و جایگاه هر یك از دو همسر و دیگر الگوهای ارتباطی در میان اعضای خانواده . منظور از نقش ، وظایف و مسئولیت هایی است كه زن و شوهر در زندگی خانوادگی ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نقش ها و وظایف همسران در به وجود آوردن خانواده ای شاد و سالم ( قسمت اول )

برای پاسخ به این سؤال باید به توضیح دو نكته اساسی بپردازیم . یكی شناخت نقش و جایگاه هر یك از دو همسر و دیگر الگوهای ارتباطی در میان اعضای خانواده .

منظور از نقش ، وظایف و مسئولیت هایی است كه زن و شوهر در زندگی خانوادگی بر عهده دارند . جایگاه عبارت است از مقام و شأنی كه هر یك از دو همسر در زندگی مشترك دارند . نقش و جایگاه لازم و ملزوم یكدیگرند و هر یك در ارتباط با دیگری است . ما برای این كه بتوانیم از موقعیت متناسب و مورد نیاز خود در خانواده برخوردار باشیم  باید وظایف و مسئولیت هایمان را بشناسیم و به آنها عمل كنیم و در مقابل،وقتی با وظیفه شناسی زندگی خانوادگی را ادامه می دهیم ، باید آن طور كه شایسته ماست مورد احترام و تكریم قرار گیریم .

دو ویژگی كه برای برخورداری زن و شوهر از جایگاه مناسب اهمیت دارد :

1-    احساس ارزشمندی و احترام

2-    در نظر داشتن تفاوتها

ارزشمندی و احترام حالتی است كه هم زن و شوهر بایستی در خویشتن احساس كنند و هم آن را دروجود دیگری بپذیرند و رعایت نمایند . احساس ارزش و عزت نفس تا حدودی ناشی از نحوه تربیت گذشته و خصوصیات شخصیتی زوج های جوان است و بستگی به این دارد كه پدر و مادر و خانوادهیهر یك از آنها با وی چگونه رفتار كرده اند و آیا زمینه های ایجاد چنین احساس را در وجود او فراهم كرده اند یا خیر. این احساس می تواند تا حدی در زندگی زناشویی به دست آید یا تقویت شود . زن و شوهر باید نسبت به یكدیگر احترام ، صمیمیت و اعتماد داشته باشند و در مواردی كه اختلاف نظری بین آنان پیش می آید ، حفظ احترام و ارزش همسر سر لوحه رفتارها و برخوردهای آنان باشد.

تفاوت های فیزیكی و روانی بین زن و شوهر نیز باید در روابط خانوادگی رعایت شود . هر چند این تفاوت ها نباید مساوات و عدالت بین زن و شوهر را تحت الشعاع قرار دهد ، لیكن باید باعث تفاوت هایی در مسئولیت ها و انتظارات هر كدام نسبت به دیگری گردد . ازدواج امری است كه برای زن و مرد به عنوان یك نیاز مشابه فطری است . لیكن در زندگی مشترك ، هر كدام از این دو بایستی تفاوت های خود را با دیگری مد نظر داشته باشد . وضع مطلوب یك زندگی مشترك آن است كه هم زن و هم شوهر احساس خوشایندی از این زندگی داشته باشند و در عین حال هر یك از آنان خود را در جایگاه كاملاً مساوی با همسرش حس نكند و بر حسب نیازها و احساس های خاص خود ( بر حسب جنسیت ) از طرف همسرش با او رفتار نماید.

برای آنكه در زندگی زناشویی،هم شأن و احترام زن و شوهر حفظ شود و هم بر حسب تفاوت ها و تشابهات ، روابط معقول و متعادلی بین آنان به وجود آید ، بایستی هر یك از آنها نقش ها و و ظایف خود را بشناسد و به آنها عمل كند . نقش هایی كه در اینجا از آنها صحبت می كنیم به سه گروه عمده قابل دسته بندی است :

1-    نقش های مشترك زن و شوهر

2-    نقش هایی كه برای شوهر در اولویت است یا خاص اوست .

3-    نقش هایی كه برای زن در اولویت است یا خاص اوست .

1-

نقش های مشترك :این نقش ها یا وظایف ، آنهایی هستند كه انسجام عاطفی و معنوی بیشتری در خانواده ایجاد می كنند. عمده ترین این وظایف عبارت است از :

1-  1: مهر ورزی دو همسر نسبت به یكدیگر ـ زن و شوهر باید نسبت به هم مهر و محبت داشته باشند و به ویژه این احساس را به یكدیگر ابراز كنند .

2-  1 :احترام و تكریم یكدیگر – همسران بایستی خود را عادت دهند در هر شرایطی ، رفتارشان از چارچوب احترام و حفظ حرمت طرف مقابل خود خارج نشود .

3-  1 :بردباری و شكیبایی در برابر ناملایمات – زندگی خانوادگی ، به ویژه در اوایل آن همراه با مشكلات و مسائل بسیاری است . برای مقابله با این مشكلات ، زوجین بایستی تدابیر لازم را بیندیشند و به كار ببرند . یكی از اقدامات اساسی كه در برابر همه مشكلات لازم است ، برخورداری از روحیه بردباری و صبر در مقابل محرومیت ها و سختی هاست . ظرفیت روحی زوجین باید در حدی باشد كه حتی به رغم ناتوانی در حل بعضی از آنها ، تعادل روحی و رفتاری خود را از دست ندهند . هر یك از دو همسر باید در مواقعی كه احساس می كنندطرف مقابلشان در برابرمسائلی دچار اضطراب و نگرانی است ، او را به صبر و شكیبایی دعوت كند . چنین رویه ای برای جمع كردن قوای روانی و فكری تازمان یافتن راه حل های مناسب برای مشكلات ، ضروری است .

4- 1 :احترام به وابستگان همسر : هر زن و شوهر جوانی قبل از ازدواج،با آشنایان و نزدیكان زیادی ارتباط و وابستگی فامیلی و عاطفی دارند . این روابط بعد از ازدواج به صورت های مختلف حفظ می شود و ادامه می یابد . بخشی از روابط خانوادگی زوج های جوان در ارتباط با بستگان آنها تنظیم می شود و به صورت سنت ها و آداب و رسوم اجتماعی ، احترامات متقابل ، پذیرایی ها ، دعوت ها و دید و بازدیدها نمود می یابد . از وظایف بسیار مهم همسران آن است كهوابستگان همسرخود را احترام كنند و آنها را در نظر داشته باشند . بعضی مواقع دیده می شود كه مردی اظهار می كند زن خود را دوست دارد یا زن اظهار علاقه به شوهر می كند ، ولی در مقابلِ بستگان وی واكنش منفی و حاكی از عدم استقبال و محبت نشان می دهد و توجه ندارد كه همسرش به خاطر دارا بودن این روابط فامیلی ممكن است در مقابل هر نوع بی توجهی و یا توهین احتمالی نسبت به آنان ، حتی اگر از طرف همسرش باشد ، آزرده دل و ناراحت شود .

ادامه دارد ...

در قسمت بعد به  نقش های شوهر نسبت به زن خواهیم پرداخت .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.