• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/10/27
  • تاريخ :

علم گنجی بی پایان

1-   علم پیشاهنگ عمل است .

2-   دانش بزرگترین گنج است.

3-   به كسی كه از او دانش آموخته اید و به كسی كه تعلیم می دهید احترام نمایید .

4-   شما با هر بار آموختن ، پنجره ای به دنیایی جدید ، به روی خود می گشایید.

5-    برای كسی كه دارای دانش است همه كس طلب آمرزش می كند ؛ حتی ماهی در دریا.

6-    برترین مردم كسی است كه بیشتر، سودش به مردم می رسد .

7-   آموزش ، جریان مستمر تغییر است.

8-   نتیجه ی دانش ، عمل را بی ریا انجام دادن است .

9-   علم بدون تكامل اخلاقی خطرناك و نابود كننده است.

10-نتیجه ی دانش ، خداشناسی است .

11-دانشی كه به بیان نیاید ، مانند گنجی است كه آن را انفاق نكنند .

12-علم بر سر، تاج است و مال برگردن ، غـُل.

13-دانشمند امین خدا در زمین است .

14- برای هر چیز راهی است و راه  بهشت دانش است .

15- كتاب ها باغ های دانشمندانند .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName