تبیان، دستیار زندگی
ماه 1382 رضا برجی، عكاس جنگ در بیمارستان بستری شد رضا برجی، عكاس و خبرنگار جنگ به علت وخامت بیماری ناشی از گازهای شیمیایی در جنگ تحمیلی در بیمارستان بستری شد. این هنرمند كه برای جمع آوری اسناد دفاع مقدس به عراق سفر كرده بود،...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 27 دیماه 1382

رضا برجی، عكاس جنگ در بیمارستان بستری شد


رضا برجی، عكاس و خبرنگار جنگ به علت وخامت بیماری ناشی از گازهای شیمیایی در جنگ تحمیلی در بیمارستان بستری شد.

این هنرمند كه برای جمع آوری اسناد دفاع مقدس به عراق سفر كرده بود، به دلیل وخامت بیماریش از ادامه سفر بازماند و به تهران بازگشت وی در حال حاضر در مركز درمانی شایامهر بستری است.