تبیان، دستیار زندگی
1.     تسلط بر نفس از فرمانروایی بر نفوس مشكل تر است. 2.     اگر برای تغییر زندگی خود مصمم هستید، برای تغییر محیط خود نیز مصمم شوید. 3.     اجازه ن...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با اعتماد به نفس به جنگ مشكلات بروید

1.     تسلط بر نفس از فرمانروایی بر نفوس مشكل تر است.

2.     اگر برای تغییر زندگی خود مصمم هستید، برای تغییر محیط خود نیز مصمم شوید.

3.     اجازه ندهید كه دیگران با اعمالشان اعتماد به نفس را از شما بگیرند.

4.     راز پیروزی انسان داشتن اعتماد به نفس است.

5.     شكست همان شكست خوردن نیست، شكست كاری صورت ندادن است.

6.  اگر شما جزو افرادی هستید كه از برخورد نگاه می هراسید به این معناست كه یا ریگی به كفش دارید یا اعتماد به نفستان متزلزل شده است.

7.     اگر با اطمینان زندگی كنید ، اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزید.

8.     با اعتماد به نفس انتظار وقوع چیزی را داشته باشید تا در جهان پیرامونتان امكان وقوع پیدا  كند.

9.     ذهن ناخودآگاه شما با توجه به این كه چگونه آن را برنامه ریزی كنید می تواند شما را به پیش ببرد و یا از پیشرفت باز دارد.

10. معیار ایمان به خود، توانایی استقامت در برابرسختی ها، شكست ها و ناامیدی هاست.

11. پیش فرض های  نادرست ریشه شكست ها هستند . شهامت محك زدن پیش فرض های خود را داشته باشید.

12. هرگز خودتان را دست كم نگیرید. وقتی كس دیگری ازعهده كاری برآمده باشد، به احتمال زیاد شما هم می توانید از عهده آن برآیید.

13. نام شما زیباترین صوت در زندگی شماست . آن را با غرور بر زبان آورید.

14. رمز اعتماد به نفس و شناخت صحیح ، عملكرد عالی است.

15. برای كسب اعتماد به نفس و احترام به خود، توانایی شما در به دست آوردن استقلال مالی ضروری است.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.