تبیان، دستیار زندگی
صفحه جدید تبیان از زبان سردبیر
صفحه جدید تبیان از زبان سردبیر
صفحه جدید تبیان از زبان سردبیر
از جمله مزيت هاي صفحه جديد اين است که سرعت باز شدن صفحات به ميزان قابل ملاحظه افزايش يافته و اطلاعات زير بخش هاي مختلف سايت نيز افزايش يافته است.
فرهنگ سازی روابط عمومی ها با ارتباطات الکترونیک میسر می شود
فرهنگ سازی روابط عمومی ها با ارتباطات الکترونیک میسر می شود
فرهنگ سازی روابط عمومی ها با ارتباطات الکترونیک میسر می شود
در اين گفت و گو، پدر علم فناوري اطلاعات و ارتباطات کشور و برگزيده بزرگ ترين جايزه بين المللي روابط عمومي (دکتر نطقي) به تشريح انتظارات، رسالت ها و فعاليت هاي روابط عمومي بويژه در فضاي جديد و در سالي که سال جهاد اقتصادي نام گرفته است مي پردازد. با اين