تبیان، دستیار زندگی
گزارش روز یازدهم نمایشگاه کتاب 85
گزارش روز یازدهم نمایشگاه کتاب 85
گزارش روز یازدهم نمایشگاه کتاب 85
روز آخر نمایشگاه با آرامش نسبی و بدون اتفاق خاصی به پایان رسید. جمعیت بازدیدکنندگان برخلاف تصور، خیلی کمتر از روزهای گذشته بوده. به همین نسبت در سالن میلاد و در غرفه‌ی تبیان هم از هجوم جمعیت و انبوهی و ازدحام زیاد مردم خبری...
غرفه تبیان در حد انفجار با علی دایی
غرفه تبیان در حد انفجار با علی دایی
غرفه تبیان در حد انفجار با علی دایی
روز جمعه دهمین روز از نمایشگاه کتاب بود. شلوغی به حدی بود که بازدید کنندگان برای ورود به سالن باید به مدت 2 الی 3 منتظر می ماندند تا بتوانند وارد سالن میلاد شوند. در این روز که یکی از روزهای به یاد ماندنی غرفه بود میهمانان ع...
گزارش روز نهم نمایشگاه کتاب 85
گزارش روز نهم نمایشگاه کتاب 85
گزارش روز نهم نمایشگاه کتاب 85
شلوغی، ازدحام و جمعیت زیاد از نشانه‌های روز پنجشنبه یا روزهای تعطیل است. جمعیت فوق‌العاده زیادی به نمایشگاه آمده بودند که به بازدید از کلیه‌ سالن های نمایشگاه کتاب می پرداختند. اما سالن میلاد به نظر می‌رسید که از بقیه‌ سالن...
حضور سردبیر سایت در غرفه تبیان (گزارش روز هشتم)
حضور سردبیر سایت در غرفه تبیان (گزارش روز هشتم)
حضور سردبیر سایت در غرفه تبیان (گزارش روز هشتم)
اه کتاب هم با همه‌ شلوغی و تراکم جمعیت خود در سالن میلاد به پایان رسید. در این روز قسمت عضو گیری شلوغ‌تر از روزهای پیش بود. تعداد قابل توجه‌ای از کاربران و بازدیدکنندگان ابراز رضایت و خرسندی از سایت تبیان می‌کردند.نکته جالب ا...