تبیان، دستیار زندگی
ماه 1382 فهرست سینماهای تهران بر پرده سینماهای تهران كفشهای جیرجیرك دار من (به كارگردانی شاپور قریب) در سینماهای: قدس، سعدی، شقایق، جی 2، ملت، اروپا، ناهید، فلسطین 2، پارس 2، كانون دعوت به شام (داود موثقی): استقلال، آستارا، ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 19 دیماه 1382

فهرست سینماهای تهران

بر پرده سینماهای تهران

كفشهای جیرجیرك دار من (به كارگردانی شاپور قریب) در سینماهای: قدس، سعدی، شقایق، جی 2، ملت، اروپا، ناهید، فلسطین 2، پارس 2، كانون

دعوت به شام (داود موثقی): استقلال، آستارا، صحرا، مركزی 1، مراد، حافظ، شیرین، شباهنگ، سارا، پیام انقلاب، فرخ و مركزی 2

تب(ایرج كریمی): عصر جدید1، فرهنگ 1، سروش، گلریز2، بهمن2، رودكی، مركزی 2، المپیا، شیدا، فردوسی و میلاد

جنایت (محمد علی سجادی): شهر تماشا، شهر قشنگ، نادر، افریقا، بلوار و ایران 1

خورشید مصر (نادر یغماییان و شهرام خوارزمی): آسمان آبی

رقص در غبار (اصغر فرهادی): فلسطین 3 و فرهنگ 2

شبهای روشن (فرزاد مؤتمن): عصر جدید 2