تبیان، دستیار زندگی
82 سیل اشك؛ با صدای مجید اخشابی آماده پخش شد مجید اخشابی در این خصوص به ایسنا گفت كه آهنگ این شعر حافظ با حا ل و هوای زلزله ی بم توسط خود او تنظیم شده است. وی همچنین از نزدیك شدن به مرحله انتشار كاست هم راز، توسط شركت هم آواز...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 19 دیماه 1382

سیل اشك؛ با صدای مجید اخشابی آماده پخش شد

مجید اخشابی در این خصوص به ایسنا گفت كه آهنگ این شعر حافظ با حا ل و هوای زلزله ی بم توسط خود او تنظیم شده است.

وی همچنین از نزدیك شدن به مرحله انتشار كاست هم راز، توسط شركت هم آواز آهنگ، در آینده ای نزدیك خبر داد.