تبیان، دستیار زندگی
بادبادک سفیدم باد که آمد،هوا رفت
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

بادبادک سفیدم

بادبادک سفیدم

بادبادک سفیدم                                    باد که آمد،هوا رفت

سری با دم تکان داد                              یواش یواش بالا رفت

تو آسمان آبی                                      شد مثل یه کبوتر

نخ رو که شل می کردم                         بازم می رفت بالاتر

کوچیک شد و کوچیک شد                       شد قد یک ستاره

یک دفعه باد نخش رو                              کشید و کرد پاره

انگار که یک شکارچی                           تیری انداخت به بالش

کبوتر کاغذی                                  گیج خورد و بد شد حالش

بادبادک سفیدم

چرخید و رفت با باد

..............

خدا می داند آخر                                کجا بیچاره افتاد

برگرفته از کتاب نغمه ها.گرد آوری مسعود زرگر

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.