تبیان، دستیار زندگی
ك را شكست داد در مسابقه استقلال وشموشك نوشهر كه به قضاوت سیامك بخشی ودرحضورنزدیك به شش هزارتماشاگردرورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، دوتیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند كه حاصل آن تساوی یك بریك بود. استقلال تهران كه دراین مس...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

استقلال با دو گل شموشك را شكست داد

در مسابقه استقلال وشموشك نوشهر كه به قضاوت سیامك بخشی ودرحضورنزدیك به شش هزارتماشاگردرورزشگاه آزادی تهران برگزار شد، دوتیم بازی متعادلی را به نمایش گذاشتند كه حاصل آن تساوی یك بریك بود.

استقلال تهران كه دراین مسابقه نوازی، سید عباسی ومنصوریان را به دلیل سه كارته بودن دراختیار نداشت دست به جوانگرایی زد و ازوجود امیرامینی فروكیوان ساجدی دركناره های خود بهره گرفت تا خلاء نوازی وسیدعباسی را به نحومناسبی پوشش دهد.

بازی ازهمان ابتدا با حملات شموشك آغاز شد وامید رضا رمضانی دردقیقه یك بازی می رفت تا باشوتی سنگین دروازه برومند را كه دراین مسابقه جانشین وحید طالب لوشده بود بازنماید كه این توپ با اختلاف اندكی به خارج رفت.

چند دقیقه بعد نوبت به نیكبخت رسید كه سانترعرضی امینی فر را دریك محوطه شش قدم با ضربه سربه خارج بزند. پس ازاین صحنه بازی در اختیارمردان استقلال قرار گرفت و در دقیقه 11 بازی روی سانتر زیبای كیوان ساجدی رضا عنایتی درمیان مدافعان شموشك با ضربه سرتوپ را به دورازدستان رحمان احمدی به قعردروازه فرستاد تا تك گل استقلالیها دراین نیمه رقم بخورد.

دودقیقه بعد نیزعلی سامره می توانست زننده دومین گل این تیم باشد، اما پاس زیبای امینی فررا این بازیكن ازدهانه دروازه به خارج زد تا استقلال ازیك گل حتمی محروم شود.

برتری آبی پوشان پایتخت چندان تداوم نداشت، چون محسن بنگربا اشتباه مثلث دفاعی استقلال متشكل ازخرمگاه، صادقی وقربانی توپ را دراختیارمحسن بنگرقرار داد تا این بازیكن به آرامی وبا یك بغل پا توپ را دورازدستان برومند با تورآشنا سازد.

بعدازاین گل دوتیم بازی كم افت وخیز ومتعادلی را به نمایش گذاشتند تا درنیمه دوم به فكرتغییرنتیجه باشند. دراین نیمه محسن بنگر و مهران قاسمی پورازسیامك بخشی كارت زرد دریافت كردند.نیمه دوم بازی دو تیم استقلال و شموشك درحالی به پایان رسید كه درنیمه نخست دوتیم به تساوی یك بر یك دست یافته بودند.

با آغازنیمه دوم این استقلال بود كه دراكثر مواقع صاحب توپ ومیدان بود. همین برتری در دقیقه 50 می توانست زمینه ساز گل دوم این تیم شود اما یدالله اكبری در میان مدافعان پرتعداد شموشك نتوانست توپ را وارد دروازه حریف كند. پنج دقیقه بعد علی سامره  از روی پاس زیبای امینی فر كه دراین مسابقه به خوبی جای محمد نوازی را پركرده بود دومین گل استقلال را به ثمر رساند تا این تیم دو بریك پیش بیفتد.

بعد ازاین گل مهاجمان هردوتیم صاحب چند موقعیت گلزنی شدند اما همه آنها را با بی دقتی ازدست دادند. دردقیقه 80 محمد خرمگاه با تكلی خطرناك بهروز پاك نیت را در داخل محوطه جریمه با خطا متوقف كرد تا بلافاصله سیامك بخشی نقطه پنالتی را نشان دهد. این ضربه پنالتی را مصطفی مهدیزاده درست درهمان جهتی زد كه پرویز برومند حركت كرد و موفق شد با مهار این ضربه تیمش را به پیروزی در این دیدار كمك كند.

استقلال با این پیروزی صاحب 30امتیاز شد تا دررده دوم جدول رده بندی یك پله پایین تر از پاس قرار گیرد.