تبیان، دستیار زندگی
در شب معراج ، چون به آسمان رسیدم ، ملكی را دیدم كه هزار دست داشت و در هر دستی هزار انگشت. آن ملك به كمك دستها و انگشتانش مشغول حساب كردن و شمارش بود ؛ از جبرئیل كه مرا همراهی می كرد پرسیدم...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ثواب صلوات قابل شمارش نیست

محمد رسول الله، مسجد النبی ، مکه

پیامبر اكرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند:

در شب معراج ، چون به آسمان رسیدم ، ملكی را دیدم كه هزار دست داشت و در هر دستی هزار انگشت. آن ملك به كمك دستها و انگشتانش مشغول حساب كردن و شمارش بود ؛ از جبرئیل كه مرا همراهی می كرد پرسیدم:

این ملك كیست؟ و چه چیز را حساب می كند؟

جبرئیل گفت: این ملك ، موكل به دانه های باران است. او محاسبه می كند كه چند قطره باران از آسمان به زمین نازل شده است. پس من به آن ملك گفتم: آیا می دانی كه از آغاز آفرینش دنیا تا كنون ، چند قطره باران به زمین نازل شده است؟

گفت: یا رسول الله قسم به آن خدایی كه تو را به حق فرستاده ، علاوه بر این كه می دانم تا كنون چند قطره باران نازل شده ، بلكه محل نزول آنها را نیز به تفكیك می دانم و از تعداد قطره های باران نازل شده بر بیابان ، معمور ، بستان ، شوره زار و قبرستان هم اطلاع دقیق دارم. حضرت فرمودند من از این همه دقت در حفظ شمارش باران در تعجب شدم.

آنگاه ملك گفت: یارسول ال له، با وجود این همه دقت و دست و انگشتان برای شمارش ، هنوز در محاسبه یك چیز ، ناتوان مانده ام. پرسیدم: كدام چیز؟ گفت:« قومی از امت شما كه وقتی اسم مبارك شما را بشنوند صلوات می فرستند و من قدرت محاسبه ثواب آن صلوات را ندارم.»

منبع:مستدرك الوسایل ، ج 5، ص 355/ منازل الاخرة ، ص 75-74/ لثانی الاخبار ،ج  3، ص 429.