تبیان، دستیار زندگی
پدر یکی از هم کلاسی های بوعلی به این روش اعتراض کرد و از استاد خرده گرفت . وی متوقع بود استاد نسبت به فرزند او نیز چنین لطف و مرحمتی را ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

تبعیض به جا

ابوعلی سینا

آورده اند که استاد ، در کلاس درس نسبت به ابوعلی سینا علاقه وافری نشان داده و وی را بر دیگران ترجیج می داد.

پدر یکی از هم کلاسی های بوعلی به این روش اعتراض کرد و از استاد خرده گرفت . وی متوقع بود استاد نسبت به فرزند او نیز چنین لطف و مرحمتی را ابراز کند ، که استاد این کار را نمی کرد. روزی پدر آن همشاگردی بوعلی ، سر کلاس درس حاضر بود و برای چندمین بار استاد را مورد بازخواست قرار داد. معلم برای این که کار را فیصله دهد و لیاقت بوعلی را ثابت کند ، بوعی و آن همکلاسی را از کلاس درس خارج کرد و در غیاب آنها یک لوح زیر تشکچه بوعلی و یک آجر بزرگ به زیر تشکچه فرزند آن معترض گذاشت . سپس آنان را دعوت کرد ، تا به کلاس بیایند و در جای خود بنشینند . بوعلی سینا وقتی روی تشکچه نشست بالا و پایین را نگاه کرد ، ولی فرزند آن مرد هیچ تغییری را حس نکرد. استاد از بوعلی سوال کرد ، چه تغییری در کلاس رخ داده است؟ بوعلی گفت: یا زمین کمی بالا رفته یا سقف کمی پایین آمده است . استاد از دیگری پرسید ، او گفت: بوعلی حرف پوچ و یاوه می گوید ، نه زمین بالا رفته و نه سقف پایین آمده.

استاد به مرد معترض گفت: این است تفاوت این طلبه ها.