• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • جمعه 1386/07/27
  • تاريخ :

امیدهای آدمی

شمع

عبدالله گفت: پیامبر خدا(ص) روزی برای ما مربعی كشید و از وسطش خطی دیگر رسم كرد كه تا خارج آن می آمد. و در دو طرف خط وسط، خطوط كوچك دیگری كشید و گفت: آیا می دانید این چیست؟  گفتیم خدا و پیامبرش نیك تر آگاهند.

گفت: خط وسط آدمیزاده است و مربع ، اجلی است كه بر وی محیط است.

و این خطوط كوچك دیگر عرضی كه در اطراف اوست، پیشامدهایی است كه وی را همی گزند و آزارند و اگر یكی موفق نشود، دیگری به آزارش می پردازد. اما آن خط كه بیرون مربع است، امیدهای آدمی است.

منبع : كشكول شیخ بهایی

UserName