تبیان، دستیار زندگی
عبدالله گفت: پیامبر خدا(ص) روزی برای ما مربعی كشید و از وسطش خطی دیگر رسم كرد كه تا خارج آن می آمد. و در دو طرف خط وسط...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

امیدهای آدمی

شمع

عبدالله گفت: پیامبر خدا(ص) روزی برای ما مربعی كشید و از وسطش خطی دیگر رسم كرد كه تا خارج آن می آمد. و در دو طرف خط وسط، خطوط كوچك دیگری كشید و گفت: آیا می دانید این چیست؟  گفتیم خدا و پیامبرش نیك تر آگاهند.

گفت: خط وسط آدمیزاده است و مربع ، اجلی است كه بر وی محیط است.

و این خطوط كوچك دیگر عرضی كه در اطراف اوست، پیشامدهایی است كه وی را همی گزند و آزارند و اگر یكی موفق نشود، دیگری به آزارش می پردازد. اما آن خط كه بیرون مربع است، امیدهای آدمی است.

منبع : كشكول شیخ بهایی