تبیان، دستیار زندگی
سلمان فارسی دخترعمر را خواستگاری كرد . عمر با آنكه از بعضی تعصبات خالی نبود ، به حكم اینكه اسلام آن چیزها را الغاء كرده، آن را پذیرفت...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

افتخار دامادی خلیفه

افتخار دامادی خلیفه

سلمان فارسی دخترعمر را خواستگاری كرد . عمر با آنكه از بعضی تعصبات خالی نبود ، به حكم اینكه اسلام آن چیزها را الغاء كرده، آن را پذیرفت. عبدالله پسرعمر روی همان تعصب عربی ناراحت شد، اما درمقابل اراده پدر چاره ای نداشت، لذا دست به دامن عمرو بن العاص شد. عمرو گفت:چاره ی این كار با من!

یك روزعمروعاص با سلمان فارسی روبرو شد وگفت: تبریك عرض می كنم! شنیده ام می خواهی به دامادی خلیفه مفتخرشوی.

سلمان گفت: اگر بناست این كار برای من افتخار شمرده شود پس من این كار را نمی كنم ؛ و انصراف خود را از ازدواج اعلام كرد.

منبع: خدمات متقابل اسلام و ایران، شهید مطهری ، به نقل از : وسائل الشیعه