تبیان، دستیار زندگی
ه 1382 كتابهای بم را نجات دهیم تهران – هر دو كتابخانه شهر بم روز جمعه دی ماه، پس از تكانهای متناوبی كه 13 ثانیه طول كشید، با خاك یكسان شد و كتابهای موجود در آنها زیر آورا ماند. رئیس اداره ارشاد شهرستان بم روز دوشنبه درباره و...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 17دیماه 1382

كتابهای بم را نجات دهیم

تهران – هر دو كتابخانه شهر بم روز جمعه دی ماه، پس از تكانهای متناوبی كه 13 ثانیه طول كشید، با خاك یكسان شد و كتابهای موجود در آنها زیر آورا ماند.

رئیس اداره ارشاد شهرستان بم روز دوشنبه درباره وضعیت كتابخانه های این شهر گفت: ما در بم دو كتابخانه داشتیم، اولی در مركز شهر به نام «صیادزاده» كه كتابهایش از طرف یك فرد خیر واگذار شده بود، قرار داشت و دومی به نام «ملاهادی سبزواری» جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بود.

وی افزود: پرسنل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بم، همزمان با سفر احمد مسجد جامعی به این شهر كار خارج كردن وسایل و تجهیزات این اداره را از زیر آوار شروع كرده اند. این محل در نزدیكی كتابخانه ملاهادی سبزواری است. وی می گوید: كتابهای این كتابخانه را می توان نجات داد، چرا كه نسبت به كتابخانه صیادی زاده كه صددرصد تخریب شده، آسیب كمتری دیده است.