تبیان، دستیار زندگی
ی در جامعه ایرانی عادی شده است در حاشیه نمایشگاه خوشنویی و نهمین مجمع سالانه انجمن خوشنویسان ایران بر لزوم آكادمیك شدن خوشنویسی و گسترش خوشنویسی تحریری در جامعه تأكید شد. با توجه به تغییر نسلها و نبود دانش فنی مدون در زمینه ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 17دیماه 1382

بدخطی در جامعه ایرانی عادی شده است

در حاشیه نمایشگاه خوشنویی و نهمین مجمع سالانه انجمن خوشنویسان ایران بر لزوم آكادمیك شدن خوشنویسی و گسترش خوشنویسی تحریری در جامعه تأكید شد.

با توجه به تغییر نسلها و نبود دانش فنی مدون در زمینه خوشنویسی در حاشیه این مجمع مسایل مختلفی از قبیل لزوم آكادمیك شدن خوشنویسی در دانشگاه های كشور به عنوان یكی از رشته های هنری، تغییر خط كتب درسی از حروف چاپی به حروف خوشنویسی، دایر كردن رشته خوشنویسی در مقطع متوسطه شاخه كار و دانش مطرح شد.

غلامحسین منتصری رئیس كمیسیون آموزش و عضو شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران در این خصوص گفت: خوشنویسی در دو بخش تحریری و خوشنویسی با قلم نی مورد بررسی است كه مخاطبین تحریری عموم جامعه هستند و خوشنویسی با قلم نی مخاطبینی با ذوق و سلیقه خاص دارد. در چند دهه اخیر به خصوص از 30 سال گذشته تا به اكنون خط تحریری كه به صورت روزمره مورد استفاده قرار می گیرد از نظر زیبابی تنزل داشته و بدخطی در بین عموم عادی شده است.