تبیان، دستیار زندگی
پس از انتشار 7 گزارش از اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال هشتمین و آخرین بخش از این .....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (8)

اساسنامه فدراسیون فوتبال (8)

پس از انتشار 7 گزارش از اساسنامه جدید فدراسیون فوتبال هشتمین و آخرین بخش از این اساسنامه در ذیل تقدیم کاربران عزیز می شود .

ماده 73 مسابقات داخلی

1- فدراسیون برگزار کننده و هماهنگ کننده کلیه مسابقات رسمی فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی در سراسر ایران است. این مسابقات شامل کلیه مسابقات تیم های ملی، لیگ های سراسری و منطقه ای باشگاهی، جام حذفی و قهرمانی کشور می باشد.

2- فدراسیون می تواند جهت برگزاری لیگ های سراسری و منطقه ای اختیار برگزاری مسابقات را به سازمان لیگ و هیئت های استانی واگذار و در این صورت نماینده مورد نظر خود را جهت نظارت معرفی می نماید. مسابقاتی که توسط سازمان لیگ برگزار می گردد باید با سایر مسابقات که توسط فدراسیون برگزار می شود از نظر تقویم زمانی هماهنگ باشد.

3- هیئت رئیسه آئین نامه برگزاری مسابقات و مقررات ویژه برای تعیین حقوق فدراسیون را به پیشنهاد دبیر کل به تصویب می رساند.

ماده 74 مجوز باشگاه

هیئت رئیسه فدراسیون آئین نامه و مقررات سیستم صدور مجوز فعالیت باشگاهها در رشته های مرتبط با فدراسیون و همچنین نحوه شرکت باشگاهها در مسابقات فدراسیون را وضع خواهد نمود.

ماده 75 حقوق مسابقات

1- فدراسیون و اعضای وابسته به آن، بدون در نظر گرفتن هیچگونه محدودیت زمانی و مکانی و قانونی، صاحبان اصلی کلیه حقوقی هستند که ناشی از برگزاری مسابقات و دیگر رویدادهای رسمی می گردد. این حقوق شامل هر نوع منافع مالی، سمعی و بصری و ضبط رادیویی، حقوق تولید و پخش تلویزیونی حقوق چند رسانه ای، بهره بردای از آرم ها و نشان ها و همچنین کپی رایت می گردد.

2- در مورد نحوه بهره برداری از کلیه حقوق یاد شده هیئت رئیسه تصمیمات لازم را اتخاذ و آئین نامه مورد نظر را در این خصوص وضع خواهد نمود. هیئت رئیسه تصمیم می گیرد که این حقوق می تواند به صورت انحصاری مورد بهره برداری قرار گیرد یا مشترکاً با حضور شخص ثالث دیگر و یا به طور کامل از طریق شخص ثالث صورت پذیرد.

ماده 76 صدور مجوز

مسئولیت صدور مجوز برای بهره برداری از تصویر، صدا و دیگر اطلاعات مرتبط با مسابقات فوتبال بدون در نظر گرفتن محتوا، زمان و مکان و دیگر جنبه های قانونی و فنی با توجه به اختیارات قانونی، به طور انحصاری برعهده فدراسیون می باشد.

ماده 77 مسابقات و رویدادهای بین المللی

1- برگزاری مسابقات و رویدادهای بین المللی در سطح تیم های ملی و تیم های باشگاهی صرفاً با هماهنگی و مجوز فیفا انجام خواهد شد. هیچ مسابقه یا رقابت بین المللی بدون اجازه کمیته اجرایی فیفا برگزار نخواهد شد. همچنین بر اساس مقررات فیفا مجوز لازم از سوی کنفدراسیون نیز باید صادر گردد.

2- فدراسیون می بایست هماهنگی لازم را با تقویم مسابقات بین المللی اعلام شده از سوی فیفا داشته باشد.

ماده 78 مراودات

1- فدراسیون نمی تواند در مسابقاتی که توسط فدراسیون های غیرعضو فیفا برقرار می گردد شرکت نماید.

2- فدراسیون برای شرکت در مسابقاتی که با اعضای موقت فیفا ترتیب داده شده است باید از کنفدراسیون و فیفا مجوز دریافت نماید.

ماده 79 تاییدیه

باشگاهها، لیگ ها یا دیگر گروه های باشگاهی که وابسته به فدراسیون هستند نمی توانند عضویت یک فدراسیون دیگر درآیند یا بدون اجازه و هماهنگی فدراسیون، کنفدراسیون فیفا در مسابقات یک کشور دیگر شرکت نموده یا اردو برپا نمایند.

ماده 80 موارد پیش بینی نشده احتمالی و غیرمترقبه

هیئت رئیسه تصمیم نهایی را در ورد رسیدگی به مواردی که در حالت فورس ماژور پیش می آید، به عهده دارد.

ماده 81 انحلال فدراسیون

1- برای انحلال فدراسیون نیاز به تایید اکثریت دوسوم اعضای مجمع می باشد.

2- در صورت انحلال فدراسیون کلیه دارایی های آن به سازمان تربیت بدنی منتقل خواهد شد. این سازمان کلیه دارایی های فدراسیون را تا شروع به کار مجدد فدراسیون به عنوان امانت حفظ خواهد کرد. در عین حال مجمع فدراسیون می تواند براساس رای اکثریت دوسوم اعضای حاضر در جلسه، سازمان یا ارگان دیگری را به عنوان مرجع حفظ امانات و دارایی فدراسیون انتخاب نماید.

ماده 82 اجرای اساسنامه

این اساسنامه در 82 ماده توسط هیئت رئیسه انتقالی فدراسیون در تاریخ 30 خرداد 1386 تدوین و تنظیم گردید و در تاریخ 86/4/11 (دوم جولای 2007) به تایید فیفا و در تاریخ 24/5/1386 به تصویب هیئت وزیران جمهوری اسلامی ایران رسیده و لازم الاجراست.

دستورالعمل نحوه ثبت نام و بررسی مدارک نامزدهای پست های انتخابی فدراسیون (موضوع بند 9 ماده 35 اساسنامه)

ماده 1: تعاریف ذیل در این دستورالعمل مورد استفاده قرار می گیرد:

الف) نامزد: داوطلب یکی از پست های انتخابی فدراسیون

ب) پست های انتخابی: منظور پست های رئیس، نایب رئیس دوم، نایب رئیس سوم، پنج عضو هیئت رئیسه و خزانه دار و بازرسان می باشد.

ج) فرم داوطلبی: نمونه فرم هایی است که هر نامزد داوطلب یکی از پست های نتخابی، باید در مدت ثبت نام شخصاً آن را تکمیل و تحویل دبیر کل فدراسیون یا نماینده منتخب ایشان نمایند.

د) فرم پیشنهاد نامزد: فرم هایی است که در رنگ های مختلف و ممهور به مهر فدراسیون و برای هر پست انتخابی تنظیم شده و با شماره مخصوص برای هر فرم در اختیار اعضا مجمع قرار می گیرد تا در صورت تمایل فرد یا افراد را پیشنهاد نماید. این فرم ها قابل کپی برداری یا تجدید دوباره نیستند و پس از ارسال به فدراسیون محرمانه نگهداری می شود.

ماده 2: دبیر کل فدارسیون سه ماه قبل از پایان دوره کاری پست های انتخاب هیئت رئیسه از روش های ذیل نسبت به اطلاع رسانی همگانی برای داوطلبان دوره بعد اقدام می نماید در این اطلاع رسانی باید زمان ثبت نام و تاریخ برگزاری انتخابات، شرایط و مدارک نامزدها، نحوه ثبت نام، زمان و نحوه ارسال فرم های پیشنهاد نامزدی تشریح شده باشد:

الف) درج اطلاعیه در یکی از روزنامه ها و نشریات کثیرالانتشار و سایت فدراسیون

ب) ارسال اطلاعیه برای اعضای مجموع به همراه فرم های ارسالی

تبصره: در اولین دوره انتخابات پس از تصویب اساسنامه این مدت با نظر هیئت رئیسه انتقالی تعیین می گردد.

ماده 3: مدت ثبت نام 10 روز کاری تعیین می گردد.

ماده 4: کمیته ای مرکب از دبیرکل مسئولی حقوقی فدارسیون و یک کارشناس به انتخاب هیئت رئیسه فدراسیون، پس از انقضای مهلت ثبت نام تشیکل و حداکثر ظرف مدت 5 روز کاری اسامی افراد واجد شرایط را به مراجعه ذیصلاح اعلام نماید.

تبصره 1: با اعلام نظر پیذرش مراجعه ذیصلاح در مورد نامزدهای داوطلب، دبیر کل فدراسیون موظف ظرف مدت 48 ساعت طی فرم شماره 13 اطلاعیه مربوط به تعداد نامزدهای هر پست و مشخصات هر یک از آنها را به ترتیب حروف الفبا به اطلاع اعضاء مجمع عمومی فدراسیون و از طریق جراید کثیرالانتشار به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2: هیچ یک از اعضاء کمیته فوق نباید نامزد انتخاب باشند در این صورت هیئت رئیسه فدراسیون فرد مناسب را جایگزین خواهد کرد.

ماده 5: شرح وظایف کمیته موضوع ماده 5 به شرح ذیل است:

1- بررسی مدارک نامزدها و تطبیق آن با شرایط تعیین شده برای هر یک از پست های انتخابی

2- بررسی و تطبیق نمابر و اصل فرم های پیشنهاد شده ارسالی از طرف اعضاء مجمع و زمان ارسال آنها برای نامزدهای مختلف

3- تهیه لیست اسامی افراد واجد شرایط به تفکیک هر پست انتخابی

4- ارسال لیست ها و سایر مدارک مورد نیاز جهت اعلام نظر به مراجعه ذیصلاح

5- دریافت جوابیه مراجع ذیصلاح و اعلام لیست نهایی افراد از طریق اعلامیه عمومی (فرم شماره 1)

6- دریافت اعتراضات نامزدهای پذیرش نشده و ارسال پرونده ها به کمیته موضوع ماده 6 این دستورالعمل

ماده 6: در صورتی ک نامزد یا نامزدها در یکی از دو مرحله تعیین شرایط و صلاحیت مورد پذیرش قرار نگیرند و به این موضوع اعتراض داشته باشند باید ظرف مدت حداکثر 48 ساعت کاری پس از اعلام اسامی مراتب اعتراض کتبی خود را اعلام و کمیته ای مرکب از رئیس فدراسیون یا نماینده وی، رئیس کمیته استیناف و یک نفر به انتخاب هیئت رئیسه فدراسیون به موضوع رسیدگی و ظرف سه روز کاری اعلام نتیجه قطعی نمایند.

ماده 7: مدارک داوطلبان نامزد پست های انتخابی فدراسیون به شرح ذیل می باشد:

الف) مدارک عمومی

1- اصل و تصویر کلیه صفحات شناسنامه

2- اصل و تصویر آخرین مدرک تحصیلی

3- دو قطعه عکس 4×6 با زمینه روشن

4- اصل و تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت دائم یا عضویت در نیروهای مسلح برای آقایان

تبصره: اصل مدارک فوق بلافاصله پس از تطبیق با تصویر آن عودت می گردد.

ب: مدارک اختصاصی هر پست

1- تکمیل فرم داوطلبی بر حسب پست انتخابی

(فرم های شماره 1 برای پست ریاست شماره 2 برای پست نواب رئیس شماره 3 برای پست های اعضاء هیئت رئیسه)

2- ارائه مدارک معتبر مبنی بر سابقه مدیریت

الف: سابقه در پست معاون مدیرکل و بالاتر یا همطراز آنها در مشاغل دولتی

ب: سابقه مدیر عاملی در شرکت های ثبت شده فعال در بخش خصوصی

ج: سابقه ریاست یا نایب رئیس یا دبیر کل در فدراسیون های ورزشی

(8 سال سابقه مدیریت برای داوطلبان نامزدی پست رئیس، 5 سال سابقه مدیریت برای داوطلبان نامزد پست های نواب رئیس و سایر اعضاء و 5 سال سابقه مدیریت مالی

ماده 8: برای پست های انتخابی ذیل این شرایط نیز باید رعایت شوند:

الف: داوطلبان نامزدی پست نایب رئیس سوم فقط باید از بین بانوان باشند.

ب: داوطلبان پست عضو هیئت رئیسه به عنوان نماینده هیئت های استانی فقط باید از بین رؤسای هیئت های استانی باشند.

ج: داوطلبان پست نماینده مدیران عامل باشگاه ها فقط از بین مدیران عامل باشگاه های عضو لیگ برتر یا دسته اول می توانند نامزد شوند.

ماده 9: هر یک از اعضاء مجمع فقط مجاز به پیشنهاد نامزدها به شرح ذیل هستند:

الف: پیشنهاد یک نفر برای پست ریاست

ب: پیشنهاد یک نفر برای هر یک از پست های نواب رئیس

ج: پیشنهاد یک نفر به عنوان نامزد عضو هیئت رئیسه به عنوان نماینده هیئت های استانی

د: پیشنهاد یک  تا سه نفر نامزدها برای 3 عضو هیئت رئیسه

و: کلیه فرم های پیشنهاد باید برابر تاریخی که در روی آن درج شده مستقیماً به فدراسیون از طریق نمابر ارسال و اصل آن ظرف 48 ساعت بعد از انقضای تاریخی درج شده در فرم مربوطه تحویل دبیرخانه فدراسیون گردد.

ز: فرم های پیشنهاد نامزدی افراد (فرم های شماره 1 و 2 و 3 و 6 الی 12) باید به امضا بالاترین مقاممجاز اعضای حقوقی و ممهور به مهر آن موسسه شده باشد. درخصوص اعضاء حقیقی (موضوع بندهای 1-10، 1-11، 1-12، 1-13 ماده 24 اساسنامه) امضاء عضو با اثر انگشت کفایت می نماید.

عدم وصول اصل فرم در زمان مقرر با مخدوش بودن فرم، موجب ابطال اعتبار آن فرم خواهد شد.

ماده 10: بازرسان و خزانه دار در چارچوب اساسنامه توسط هیئت رئیسه تعیین و به تصویب مجمع عمومی می رسد.

تبصره: در اولین دوره انتخاب بازرسان و خزانه دار توسط هیئت رئیسه انتقالی به مجمع عمومی پیشنهاد می گردند.

ماده 11: در صورت ضرورت ایجاد تغییرات در این دستورالعمل برای دوره های آتی، اصلاح آن از اختیارات مجمع عمومی می باشد.

ماده 12: این دستور العمل در 12 ماده، 5 تبصره و 10 فرم در تاریخ 31/4/86 در هیئت رئیسه انتقالی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به تصویب رسیده و ضمیمه الف اساسنامه فدراسیون محسوب می شود .

مطالب مرتبط :

اساسنامه فدراسیون فوتبال (7)

اساسنامه فدراسیون فوتبال (6)

اساسنامه فدراسیون فوتبال (5)

اساس نامه فدراسیون فوتبال (4)

اساس نامه فدراسیون فوتبال (3)

اساس نامه فدراسیون فوتبال (2)

اساس نامه فدراسیون فوتبال (1)