تبیان، دستیار زندگی
dir="rtl" align="right" style="line-height: 150%; margin: 6 40"> بعد ازمو فقیتآمیز بودنانتشاركتابپنجم داستان های هری پاترو استقبال مردم از این كتابو بعد از شماره دو از سری بازیهای هری پاتر، بازیهری پاتر و جام جهانی كوئ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

هری پاتر و جام جهانی كوئیدیچ

dir="rtl" align="right" style="line-height: 150%; margin: 6 40"> بعد ازمو فقیتآمیز بودنانتشاركتابپنجم داستان های هری پاترو استقبال مردم از این كتابو بعد از شماره دو از سری بازیهای هری پاتر، بازیهری پاتر و جام جهانی كوئیدیچتوسط شركتEAGAMES  تولید شد .  بر خلاف سبك های پیشین داستان های هری پاتر كه معمولادر آنبه  تعالیم جادو گری و كسب امتیاز برای اول شدن گروه گریفیندور تلاش میكردید در این بازی سبك  وشیوه ای جدید برای این بازیدر نظر گرفته شده است .
اگر هری پاتر 2 را بازی كرده باشید در قسمتی از این بازی شما به مسابقه كوتاهی با گروه حریف خود می پردازید كه بسیار هم جالب است . در این شماره از بازی دیگر شما به كسب مهارت در جادوگری و مسائلی از این قبیلداستانهامواجه نخواهید شدبلكه فقط  به مسابقه با تیم ها و حتی كشورهای مختلف می پردازید.
شما با وارد شدن به بازی مجبور هستید تا یك سری از تعالیم را كه مربوط به روش بازی كردن و روش مسابقه دادن است بیاموزید (كه این را می توان از نقاط ضعف بازی دانست) و تا تمام بازیكنان تیم شما در تمرینات موفق نشوند و حداقل سه مدال در قسمت خود كسب نكنندحق استفاده از انها را ندارید و تا تمام دوستان و بازیكنان شما

مجوز شركت در مسابقه و سه مدال را كسب نكنند نمی توانید به جام جهانی وارد شوید. بعد از این مرحلههم باید با  یك سری از تیم ها مسابقه دهید تا مجوز بازی در جام جهانی كوئیدیچ راكسب كنید.
این بازی بسیار جذاب طراحی شده و شما امكان استفاده از  هر یك از بازیكنان از جمله هری پاتریا دیگر افراد گروه را دارید. همچنین می توانید در هر پستی كهبخواهید بازیكنید و تیم خود را در پیروزی و كسب امتیازات بالاتر یاری دهید.


از نكات جالب بازی بعد از وارد شدن به جام جهانی كوئیدیچ این است كه به بیشتر كشورهای دنیا مسافرت می نمایید و با آنها مسابقه می دهید. شیوه و سبك بازی درهر كشورمتفاوت است واز این رو در طولمدت بازی دچار یكنواختینخواهیدشد و این كار از جهاتی به جذابیت بازی افزوده است و كمی هم مراحل و مسابقات را سخت تر كردهاست . اما در كلاینبازی بسیار جذاب است زیرا شما تمام مسابقات را در هوا انجام می دهید و یك نوع تنوع برایبازیكنان سری بازیهایworld cup مخصوصاً فوتبال است .
 درنسخه هایپیشین بازیهری پاتربعد از گذراندن تقریبا نصف مرحله وحدود نیم ساعت بازی وفقط در مكان های تعیین شده توسط خود مرحله می توانستید بازی  را ذخیره كنید كه گاهی موجب ناراحتی وبروز مشكلات برای افراد می شد .امااز دیگرویژگی هایخوبآن امكان ذخیره كردن بازی بعد از انجام دادن هر تمرین و مسابقه ودر بین بازی است.
این بازی تقریبا به صورتی مشابه مسابقات فوتبال طراحی شده است كه تا شما در دوره مقدماتی موفق نشوید حق شركت در مكان ها و مسابقات بالاتر را ندارید.اگر از دوست داران بازیهایworld cupو هوایی و مخصوصا بازی هری پاتر هستید به شما پیشنهاد می نماییم كه این بازی را امتحانكنید.
این بازی با حداقل سیستم پنتیوم III و بالاتر و128 مگابایت رم و 32 مگابایت كارت گرافیك قابل اجرا می باشد.

مطلب فوق توسط آقای زارع یکی از اعضای سایت ارسال شده است .