تبیان، دستیار زندگی
اگر خانه ات آتش گرفت، خود را با آن گرم كن.       ضرب المثل اسپانیایی آزمایشگاه توماس ادیسون در دسامبر1914 آتش گرفت و به كلی سوخت. خسارت از 2 میلیون دلار هم بیشتر بود، ولی ازآنجا كه گمان می كردند چون...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

ارزش والای مصیبت

اگر خانه ات آتش گرفت، خود را با آن گرم كن.

      ضرب المثل اسپانیایی

آزمایشگاه توماس ادیسون در دسامبر1914 آتش گرفت و به كلی سوخت. خسارت از 2 میلیون دلار هم بیشتر بود، ولی ازآنجا كه گمان می كردند چون ساختمان با بتون ساخته شده است پس ضد آتش خواهد بود، آن را بیش از 238 هزار دلار بیمه نكرده بودند.

در اوج آتش سوزی، چارلز پسر24 ساله ادیسون در میان دود و آتش دنبال پدرش گشت و آخر دید كه او آرام نشسته است و منظره را تماشا می كند. نور آتش روی صورت او افتاده بود و موهای سفیدش در باد تكان می خوردند.

چارلز گفت:

- قلبم برای پدر به درد آمد. او آن موقع 67 سال داشت و دیگر جوان نبود و همه چیزش در آتش می سوخت. وقتی مرا دید گفت:

- چارلز! مادرت كجاست؟

به او گفتم كه نمی دانم ، و او گفت:

- برو و پیدایش كن و او را به اینجا بیاور. تا زنده است چنین چیزی را نخواهد دید.

فردا صبح ادیسون به ویرانه های آزمایشگاه خود نگاه كرد و گفت:

- مصیبت، ارزش والایی دارد. همه اشتباهات ما سوختند و به هوا رفتند. به شكر خدا می توانیم از نو شروع كنیم.

سه هفته بعد از آتش سوزی، ادیسون اولین فونوگراف را اختراع كرد.

از كتاب بذرهای برزگران

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.