تبیان، دستیار زندگی
نری 16دیماه 1382 تمبر «ارگ بم» به زودی منتشر می شود تهران – مسئولان موزه پست از انتشار تمبری با تصویر ارگ بم قبل و بعد از تخریب آن، خبر دادند. یك گروه كارشناس هنری موظف شده اند بهترین عكس را در این خصوص انتخاب و پس از تصویب ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اخبار ادبی وهنری 16دیماه 1382

تمبر «ارگ بم» به زودی منتشر می شود

تهران – مسئولان موزه پست از انتشار تمبری با تصویر ارگ بم قبل و بعد از تخریب آن، خبر دادند.

یك گروه كارشناس هنری موظف شده اند بهترین عكس را در این خصوص انتخاب و پس از تصویب آن را به صورت تمبر چاپ كنند.