تبیان، دستیار زندگی
نمایشگاه پژوهشی هنر دهه‌های 40 و 50 ایران، با نمایش آثار هنرمندان این دوره، نیمه اول آبان‌ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

نمایشگاه پژوهشی هنرمندان دهه‌های 50 و 40 ایران در تهران

نمایشگاه پژوهشی هنرمندان

صنعتی، محصص، سپهری، گریگوریان، قندریز، زنده‌رودی و دیگران 

نمایشگاه پژوهشی هنر دهه‌های 40 و 50 ایران، با نمایش آثار هنرمندان این دوره، نیمه اول آبان‌ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود.

موسسه فرهنگی هنری صبا می‌خواهد، یك‌صدویك اثر از آثار هنرمندان دهه‌های 50 و 40 را از گنجینه موزه صنعتی كرمان برای برگزاری نمایشگاه پژوهشی به تهران منتقل كند.

بنا بر اعلام، این گنجینه شامل آثاری از هنرمندان دهه‌های 40 و 50 ایران، سهراب سپهری، ماركو گریگوریان، سیراك ملكنیان، صادق بریرانی، ناصر اویسی، احمد اسفندیاری، محمود جوادی‌پور، حسین زنده‌رودی، ‌علی‌اكبر صنعتی، منصور قندریز، فرامرز پیل‌آرام، محمد احصایی،‌ ناصر عصار، ایران درودی، پروانه اعتمادی، نصرالله افجه‌ای، هوشنگ پزشك‌نیا، بهمن محصص، منوچهر یكتایی، مهدی حسینی و ... است.

نمایشگاه پژوهشی دهه 50 و 40 در ادامه برگزاری سلسله نمایشگاه‌های پژوهشی این موسسه همچون نمایشگاه پژوهشی "سده‌های 12 و 13 هجری قمری" كه به هنر در دوران افشاریه،‌ زندیه و قاجار و نمایشگاه پژوهشی "هنر به روایت بیداری" كه به هنر انقلاب شكوهمند اسلامی ایران پرداخت، برگزار می‌شود.

برگزاركنندگان می‌خواهند با این نمایشگاه، سیر تكامل نقاشی معاصر ایران را بررسی كنند.