تبیان، دستیار زندگی
مولف اثر در مقدمه ا با اشاره به نامگذاری سال 86 به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توسط مقام رهبری آورده است : استكبار جهانی به سركردگی آمریكا دو مشكل عمده دارد كه می خواهد با یك شگرد آن را حل كند. مشكل اول آنها انقلاب اسلامی و اتحاد و یكپارچگی ملت. ..
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

منشور اتحاد ملی و انسجام اسلامی

اتحاد

كتاب منشور اتحاد ملی و انسجام اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات، مراجع تقلید و مقام رهبری با نگاهی به تاریخ معاصر ایران تالیف حجت الاسلام علی اكبر سبزیان در 190 صفحه و شمارگان پنج هزار نسخه توسط انتشارات خادم الرضا (ع) منتشر شد.

این كتاب از چهار فصل وحدت از دیدگاه قرآن و معصومین (ع)، وحدت از دیدگاه مراجع و علما، اتحاد ملی و انسجام اسلامی تشكیل شده است.

مولف اثر در مقدمه این كتاب با اشاره به نامگذاری سال 86 به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی توسط مقام معظم رهبری آورده است : استكبار جهانی به سركردگی آمریكا دو مشكل عمده دارد كه می خواهد با یك شگرد آن را حل كند. مشكل اول آنها انقلاب اسلامی و اتحاد و یكپارچگی ملت ایران و دوم بیداری منطقه و جهان اسلام است. اگر استكبار بتواند مشكل اولش را حل كند و انقلاب را براندازد یا مهار كند، طبیعتا مشكل دوم او نیز حل خواهد شد.

در فصل اول كتاب كه با عنوان وحدت از دیدگاه قرآن و معصومین (ع) تالیف شده، وحدت از دیدگاه قرآن، آثار وحدت اسلامی در قرآن كریم، تقوا شرط حفظ وحدت و یادآوری روزهای سخت (نداشتن وحدت در دوران جاهلیت) در كنار موضوعاتی چون وحدت از دیدگاه پیامبر اعظم (ص)، امام علی(ع) و ائمه معصومین(ع) بررسی شده است.

در فصل دوم نیز وحدت از دیدگاه امام و استاد مطهری به همراه بررسی اثرات و نتایج وحدت از دیدگاه دیگر علما مورد بحث قرار گرفته است.

فصل سوم به اتحاد ملی با نگاهی به انقلاب های ایرانی و جمهوری اسلامی به بررسی عوامل ضد وحدت مانند برخوردهای خطی و لوازم توجه یه اتحاد ملی به عنوان یك ضرورت پرداخته و به تشریح ده راهكار علمی برای اتحاد ملی پرداخته است.

در فصل چهارم با اشاره به انسجام اسلامی در قانون اساسی و كلام رهبری به بررسی مسئله ورود استعمار به اختلاف سازی میان شیعه و سنی پرداخته و رسول اعظم (ص)، امیرمومنان(ع) از محورهای انسجام اسلامی تعیین شده است.  با توجه به كلمه توحید و توحید كلمه بر لزوم حفظ احترام متقابل و تاكید شده و 10راهكار انسجام اسلامی تبیین شده است.

منبع: کیهان