تبیان، دستیار زندگی
انجمن های تخصصی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان هر روز توجه تعداد زیادی از بازدید کنندگان را به خود جلب می کنند...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

گزارش روز بیست و دوم غرفه تبیان

گزارش روز بیست و دوم غرفه تبیان

انجمن های تخصصی موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان هر روز توجه تعداد زیادی از بازدید کنندگان را به خود جلب می کنند.

گزارش روز بیست و دوم غرفه تبیان

به گزارس تبیان در بیست و دومین روز از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم انجمن دفاع مقدس تبیان همانند انجمن های دیگر تبیان در چند روز گذشته باعث شدند که جمعیت زیادی در غرفه تبیان حضور پیدا کنند. انجمن دفاع مقدس موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان ایستگاه صلواتی بلوتوث را ایجاد کردند و از طریق این سیستم فایل های صوتی و نرم افزارهای قرآنی را بر روی دستگاه های تلفن همراه بازدید کنندگان و کاربران نصب می کردند. همچنین انجمن دفاع مقدس نماهنگی مرتبط با ایام دفاع مقدس را پخش کرد.

گزارش روز بیست و دوم غرفه تبیان

آخرین پنجشنبه پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در حالی پشت سر گذاشته شد که تعداد زیادی از علاقه مندان به خصوص اساتید دانشگاه هادر آن حضور پیدا کرده بودند و به بازدید پرداخته بودند.

شمارش معکوس برای پایان پانزدهمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم آغاز شده است و علاقه مندان به بازدید ازآن فرصت زیادی برای بازدید ندارند.

گزارش روز بیست و دوم غرفه تبیان

گفتنی است که نرم افزار های مشکات و نجات بندر که توسط موسسه فرهنگی اطلاع رسانی تبیان ارائه شده است با استقبال زیاد بازدید کنندگان روبرو شده است و هر روز به شمار افرادی که این نرم افزار را خریداری می کنند افزوده می شود.

روابط عمومی موسسه تبیان