تبیان، دستیار زندگی
1 ـ برای اطاعت از فرمان الهی است . 2 ـ موجب نزدیكی به خداوند و اشتیاق به عبادت و ذكر اوست .
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

فلسفه روزه

راز و نیاز

1 ـ برای اطاعت از فرمان الهی است .

2 ـ موجب نزدیكی به خداوند و اشتیاق به عبادت و ذكر اوست .

3 ـ موجب افزایش روح معنویت، تقوی و اخلاص است .

4 ـ برای تقویت اراده و استقامت بشر در كنترل نفس است .

5 ـ برای تقویت و آمادگی روح در پذیرش حقایق و فضایل است .

6 ـ برای كنترل اعضای بدن و دوری از گناه و اعمال ناشایست است .

7 ـ برای كاهش حجم كار و استراحت اعضای گوارشی و دوری از امراض است .

8 ـ برای اطلاع از حال گرسنگان و محرومان و برانگیخته شدن روح تعاون و دستگیری از آنان است .

9 ـ موجب كاهش شدید جرائم ،فساد و گناه به علت تحول روحی افراد در جامعه است .

10 ـ برای انسجام ،وحدت و ارتباط گسترده مؤمنین است (نماز جماعت، مراسم دعا و جلسات قرآن

روزه واقعی

امام صادق علیه السلام می فرماید:

روزه تنها خودداری از خوردن و آشامیدن نیست، بلكه روزه شما باید با امور زیر توأم باشد:

1 ـ زبان خود را از دروغ نگاه دارید .

2 ـ دیده های خود را از حرام بپوشانید .

3 ـ با دیگران نزاع و دعوا نكنید .

4 ـ از حسد بپرهیزید .

5 ـ غیبت یكدیگر روا ندارید .

6 از مجادله و قیل و قال كناره گیرید .

7 ـ سوگند مخورید هر چند كه راست باشد .

8 ـ از فحاشی و دشنام بپرهیزید .

9 ـ به كسی ظلم و ستم نكنید .

10 ـ بیخردی مكنید و دلتنگ مشوید .

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.