تبیان، دستیار زندگی
ی آمادگی تیم ملی بر شاخص های روانی قهرمانان نتایج یك تحقیق علمی كه از سوی پژوهشكده تربیت بدنی و ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده، حكایت از اثرات منفی اقامت در اردوهای آمادگی تیم ملی بر شاخص های روانی قهرمانان دارد....
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

اثرات منفی اقامت در اردوهای آمادگی تیم ملی بر شاخص های روانی قهرمانان

نتایج یك تحقیق علمی كه از سوی پژوهشكده تربیت بدنی و ورزش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام شده، حكایت از اثرات منفی اقامت در اردوهای آمادگی تیم ملی بر شاخص های روانی قهرمانان دارد.

در جریان این تحقیق علمی كه با هدف بررسی اقامت در اردوهای آمادگی تیم ملی بر سطح افسردگی قهرمانان در 9 رشته ورزشی منتخب به اجرا درآمده است، این مهم نمایان است.

این تحقیق توسط مسعود حاج رسولی به اجرا در آمده است و قهرمانان رشته های ورزشی والیبال، شنا، دو صحرا نوردی، بوكس، وزنه برداری، تكواندو، دو و میدانی، جودو و كشتی در آن شركت داشتند، از آزمون های روانشناختی و مصاحبه حضوری به روش جدید برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد در مجموع اقامت در اردوی آمادگی تیم ملی با شیوه های فعلی، دارای اثرات منفی بر شاخص های روانی قهرمانان بوده و به تجدید و بازنگری اصولی در نحوه برگزاری اردوها نیاز دارد.

بر اساس یافته های تحقیق، طولانی بودن مدت اردوها، فشار زیاد تمرینات در طول اردو، نگرانی ورزشكاران از وضعیت شغلی و درسی خود و محل جغرافیایی اردوها، فشارهای قابل ملاحظه ای بر قهرمانان وارد می سازند.

محققین اظهار می دارند كه پیشنهادات زیر می تواند در كاهش اثرات منفی اقامت در اردوها مؤثر واقع شوند.

-        تنوع در محل تشكیل اردوهای آمادگی تیم ملی با توجه به فصل  و شرایط آب و هوایی

-        تهیه و ایجاد وسایل سرگرمی مفید و كم خطر انفرادی و اجتماعی در محل اردو و اطاق های قهرمانان

-        تهیه مكان مناسب برای ملاقات قهرمانان با دوستان، آشنایان و دیدار با خانواده خود

-        پر كردن زمان بیكاری و اوقات فراغت ورزشكاران با تشكیل كلاس های متنوع عملی، هنری و ورزشی

-        ایجاد تنوع در تمرینات با طراحی نوین برنامه های تمرینی

-        تشویق ورزشكاران به فراگیر رشته دوم ورزشی

-        استفاده از روانشناسی رنگ ها در رنگ آمیزی سالن های تمرین، كفپوش سالن ها و انتخاب صحیح رنگ لباس و وسایل تمرینی قهرمانان.