• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/10/09
  • تاريخ :

غروب بم

ایران به سوگ « بم» در حزن وغم نشست

كرمان فغان نمود ، ارگ از كمر شكست

مادر كنار طفل، خواهر غریق خواب

بابا به زیر طاق،شب بود وماهتاب

ناگاه آسمان،از بام خانه ریخت

غربال زلزله صدها جوانه بیخت

یكباره بام و كف بر هم فرو نشست

  دستان حادثه جان را زتن گسست

اشك و فغان آه،آوار وخاك ودود

 تنها همین بس،از بم هر آنچه بود

محسن رضوانی

UserName