تبیان، دستیار زندگی
به گفته محققان چای سبز به دلیل داشتن تركیبی موسوم به پلی فنول هاPolyphenols دارای خاصیت طبی برای پوست است. پلی فنول ها نابود كننده رادیكال های آزاد در سلول هستند. رادیكال های آزاد مولكول هایی هستند كه از طریق تغییرDNAدر داخ...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

با نوشیدن چای سبز از پوست خود حفاظت كنید

به گفته محققان چای سبز به دلیل داشتن تركیبی موسوم به پلی فنول هاPolyphenols دارای خاصیت طبی برای پوست است.

پلی فنول ها نابود كننده رادیكال های آزاد در سلول هستند.

رادیكال های آزاد مولكول هایی هستند كه از طریق تغییرDNAدر داخل سلول موجب بروز سرطان می شوند.

به گفته محققان پلی فنول ها علاوه بر نابود كردن رادیكال های آزاد با تسریع مرگ سلول های سرطانی از سلول های سالم نیز حفاظت می كنند.

محققان دانشكده پزشكی جورجیا، یكی از فراوان ترین پلی فنول ها در چای سبز موسوم بهEGCG را مورد مطالعه قرار دادند.

در این تحقیق تأثیرEGCG بر سلولهای پوست و رشد سلولهای سالم پوست مورد بررسی قرار گرفت.

در این بررسی مشخص شد كه این ماده، سلولهای غیر فعال پوست را مجبور به فعالیت می كند.

به گفته محققان سلولهای پوست كه به سطح می رسند، بطور معمول فقط به مدت 28 روز زنده می مانند و در روز بیستم این سلول ها عملا فعالیتی ندارند و در بخش سطحی پوست در انتظار مرگ می نشینند.

با این حال بررسی تأثیرEGCGبر این سلول های تقریبا نیمه مرده نشان داد كه ماده مزبور، این سلولها را دوباره فعال می كند.

به گفته محققان این یافته می تواند برای درمان بیماریهای پوستی نظیر " پسورایسیس" راهگشای مفیدی باشد.

مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.