تبیان، دستیار زندگی

آثار ایمان و عمل صالح در قرآن کریم

در قرآن کریم آیات بسیاری دیده می شود که در آنها به ایمان و انجام عمل صالح توصیه شده ایم . که این دو باید با هم همراه باشند و جدایی یکی از دیگری بی فایده است . برای کسانی که ایمان و عمل صالح را توامان دارند مزایا و دستاوردهایی برشمرده است.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
ایمان، عمل صالح، قرآن کریم