تبیان، دستیار زندگی

اینفوگرافیک

وظیفه شرعی علما در معرفی اصلح

وظیفه روحانیون و خواص در قبال شناساندن فرد اصلح چیست؟ آیا از لحاظ شرعی تکلیفی بر عهده آنها وجود دارد؟
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اینفوگرافیک ، وظیفه شرعی علما در معرفی  اصلح  ، روحانیون ، انتخابات ،