تبیان، دستیار زندگی

از کاه کوه نساز

بد خلقی یکی از احساساتی است که ما برای فرار و محو سریع مشکلاتمان به آن پناه میبریم
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : فاطمه ناجی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
بد خلقی،  احساسات، مشکلات