تبیان، دستیار زندگی

عوامل تأثیرگذار بر اسپرم‌ها

کیفیت اسپرم یکی از اصلی‌ترین فاکتورهای تأثیرگذار بر باروری است. بعضی از غذاها می‌توانند تولید تستوسترون را بیشتر کنند و در نتیجه، تعداد و کیفیت اسپرم را افزایش دهند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اسپرم‌، باروری،تستوسترون

 


مشاوره
مشاوره
در رابطه با این محتوا تجربیات خود را در پرسان به اشتراک بگذارید.