تبیان، دستیار زندگی

امام راحل جامع بین غیب و شهادت، عرفان، فلسفه و سیاست بود

طوبی برای کسی که بین غیب و شهادت از یک سو، بین عرفان و سیاست از سوی دیگر، و بین فلسفه و سیاست از سوی سوّم جمع کرد. او نه تنها قائل به «ولایت فقیه» بود، بلکه چون حکیم بود، قائل به «ولایت حکیم» بود و چون عارف بود، قائل به «ولایت عارف» بود؛ او «ولایتی» را آورد که در آن فقاهت، آمیخته با حکمت و حکمت، عجین شده با عرفان بود. آیت الله جوادی آملی، کتاب بنیان مرصوص
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
اینفوگرافیک ، امام خمینی، عرفان، فلسفه ، سیاست ، آیت الله جوادی آملی ، کتاب بنیان مرصوص ،