تبیان، دستیار زندگی

بوم‌رنگ

شهیدان خدمت

]سیدابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، سیدمحمدعلی‌ آل‌هاشم و مالک رحمتی شهیدان راه خدمت.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : فرناز شمیمی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
]سیدابراهیم رئیسی ، شهیدان خدمت ،حسین امیرعبداللهیان، سیدمحمدعلی‌ آل‌هاشم ، مالک رحمتی ،شهید ،