تبیان، دستیار زندگی
 «هویت دخترانه» محور گفتگوی تبیان با استاد دانشگاه الزهرا(ع)
«هویت دخترانه» محور گفتگوی تبیان با استاد دانشگاه الزهرا(ع)
«هویت دخترانه» محور گفتگوی تبیان با استاد دانشگاه الزهرا(ع)
همزمان با روز ملی دختران، تارنمای فرهنگی اطلاع‌رسانی تبیان در گفتگوی اختصاصی با دکتر فریده عامری عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا (س) به بررسی «هویت دخترانه» پرداخت.