تبیان، دستیار زندگی
تقدیر رئیس اداره تبلیغات اسلامی حاجی آباد از مدیر کل و مجموعه تبیان هرمزگان
تقدیر رئیس اداره تبلیغات اسلامی حاجی آباد از مدیر کل و مجموعه تبیان هرمزگان
تقدیر رئیس اداره تبلیغات اسلامی حاجی آباد از مدیر کل و مجموعه تبیان هرمزگان
رئیس تبلیغات اسلامی حاجی آبادضمن تقدیر ازمدیر کل ومجموعه سایت تبیان هرمزگان،شهرت یک سازمان یا مجموعه را مرهون خدمات ارزنده مدیریت و فعالیت های ارتباطی درون سازمانی آن مجموعه دانست.
نقش روابط عمومی در برند سازی گردشگری
نقش روابط عمومی در برند سازی گردشگری
نقش روابط عمومی در برند سازی گردشگری
روابط عمومی برای هر مکانی که آرزومند ارتقای جذابیت ، شهرت و حفظ نام مثبت باشد ضروری است. معمول ترین عناصر موجود در ابزار روابط عمومی بازاریابان عبارت است از: انتشار رسانه ای، ابزارهای مطبوعاتی، دیدارهای رسانه ای، کنفرانس های رسانه ای، جلسه های توجیهی،
انتخاب مدیر روابط عمومی، مهم و تاثیرگذار
انتخاب مدیر روابط عمومی، مهم و تاثیرگذار
انتخاب مدیر روابط عمومی، مهم و تاثیرگذار
اگر تعریف مدیریت را « انجام کار به وسیله ی دیگران» و یا «علم و هنر اداره ی منطقی منابع انسانی و مادی در راه رسیدن به اهداف سازمان» درنظر بگیریم و مسوولیت مدیریت ارتباطات سازمان را به روابط عمومی محول کنیم، در نتیجه فعالیتی حساس و تاثیرگذار را به فرد یا