تبیان، دستیار زندگی
تیم2 تعداد تماشاگر تاریخ قهرمانی- تقی پور رجب لو 2-0 حافظیه شیراز برق شیراز استقلال تهران صادقی(51) عنایتی(80) 15 هزار نفر 4/10/82 اصفهانیان- فلاح كریمی 1-2 شیرودی تهران سایپا یوسفی(38) سپاهان خطیبی(29) استپانیان(94) 2500 نفر...
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :

داوران

نتیجه

محل بازی

تیم1

تیم2

تعداد تماشاگر

تاریخ

قهرمانی- تقی پور

رجب لو

2-0حافظیه شیرازبرق شیراز

استقلال تهران

صادقی(51)

عنایتی(80)

15 هزار نفر4/10/82

اصفهانیان- فلاح

كریمی

1-2شیرودی تهران

سایپا

یوسفی(38)

سپاهان

خطیبی(29)

استپانیان(94)

2500 نفر4/10/82

خسروی- جعفری

خانبان

3-0تختی اهواز

فولاد خوزستان

كلاه كج(30)

مبعلی(58)

مومن زاده(87)

فجر سپاسی شیراز7 هزار نفر4/10/82

نوشه ور- پیروزرام

فروغی

2-0دستگردی تهران

پاس

عزیزی(38)

بیاتی نیا(59)

پگاه گیلان3 هزار نفر5/10/82

جلال مرادی- كریمی

احمدی

1-0فولاد شهر اصفهان

ذوب آهن

تقی پور(70)

پیكان3 هزار نفر5/10/82

تركی- كرباسفروش

سخندان

3-0شهدای نوشهر

شموشك نوشهر

مهدیزاده(31 و32)

رمضانی(50)

استقلال اهواز7 هزار نفر5/10/82

افشاریان- نجاتی

صفیری

0-0آزادی تهرانپرسپولیسابومسلم خراسان30 هزار نفر5/10/82

لازم به ذكر است در بازی شموشك مقابل استقلال اهواز هنگامی كه شموشك 0-3 جلو بود، اهوازیها به نشانه اعتراض به تصمیمات داوری، در دقیقه 60 زمین بازی را ترك كردند.