تبیان، دستیار زندگی

چهل گناه زبان (19)

صدا کردن با القاب زشت

صدا کردن دیگران با لقب بد و زشت از گناهان زبان است. مثلاً کسی را کور یا لنگ بگویید یا با القاب زشت به منظورِ تحقیر و یا خنداندن بقیه، کسی را صدا کنید
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :