تبیان، دستیار زندگی

 راهکارهای فقرزدایی در نهج‌البلاغه

فقر یکی از مسائل با اهمیت در زندگی است که بر دنیا و آخرت فرد اثر مستقیم دارد. امیرالمومنین‌علیه‌السلام راهکارهایی برای برون‌رفت از فقر را در نهج‌البلاغه توصیه فرموده‌اند.
عکس نویسنده
عکس نویسنده
نویسنده : مهری هدهدی
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
 راهکارهای فقرزدایی در نهج‌البلاغه

 راهکارهای فقرزدایی در نهج‌البلاغه
فقر یکی از مسائل با اهمیت در زندگی است که بر دنیا و آخرت فرد اثر مستقیم دارد. امیرالمومنین‌علیه‌السلام راهکارهایی برای برون‌رفت از فقر را در نهج‌البلاغه توصیه فرموده‌اند.

 راهکارهای فقرزدایی در نهج‌البلاغه ، راهکارهای فردی،  صدقه دادن ، قناعت‌و‌ میانه‌روی، صله رحم، پرهیز از بخل، توبه و استغفار، خوش اخلاقی ، درخواست نکردن از دیگران ،

راهکارهای فردی


صدقه دادن(حکمت۲۵۸)

قناعت‌و‌ میانه‌روی(حکمت۳۷۱)

صله رحم(خطبه۱۱۰)

تعداد فرزندان بیشتر،چون باعث روزی زیاد می‌شوند(حکمت۱۴۱)

کاروتلاش و دوری از تنبلی(حکمت127)

درخواست نکردن از دیگران(حکمت226)

پرهیز از بخل(حکمت123)

توبه و استغفار(خطبه143)

خوش‌‌اخلاقی(شرح‌نهج‌البلاغه ابی‌الحدید،ج20،ص339)

 راهکارهای فقرزدایی در نهج‌البلاغه ، راهکارهای فردی،  صدقه دادن ، قناعت‌و‌ میانه‌روی، صله رحم، پرهیز از بخل، توبه و استغفار، خوش اخلاقی ، درخواست نکردن از دیگران ، راههای اجتماعی، پرداخت خمس و زکات،قرض‌الحسنه دادن، ارائه تولیدات باکیفیت،

راههای اجتماعی 


قرض‌الحسنه دادن(نامه۳۱)

پرداخت خمس و زکات(دانشنامه نهج‌البلاغه،ج۲،ص627)

محکم‌کاری‌و ارائه تولیدات باکیفیت(حکمت،112)

 راهکارهای فقرزدایی در نهج‌البلاغه ، راهکارهای فردی،  صدقه دادن ، قناعت‌و‌ میانه‌روی، صله رحم، پرهیز از بخل، توبه و استغفار، خوش اخلاقی ، درخواست نکردن از دیگران ، راههای اجتماعی، پرداخت خمس و زکات،قرض‌الحسنه دادن، ارائه تولیدات باکیفیت، راهکارهای حکومتی، مبارزه با ثروت‌اندوزی مسئولین، مبارزه با فقیرپروری، مبارزه با فاسدان مالی،

راهکارهای حکومتی


توزیع عادلانه ثروت بین مردم(حکمت328)

مبارزه با ثروت‌اندوزی مسئولین(خطبه209)

امانتداری مسئولین در بیت‌المال(خطبه209/نامه5)

مبارزه با فقیرپروری(خطبه87)

نظارت و کنترل بازار(نامه53)

مبارزه با فاسدان مالی(نامه20)

انتخاب حاکمان با تقوا و‌ خداترس(نامه62)

مدیریت خردمندانه در اقتصاد(نامه27)

توجه به عمران و آبادانی(نامه53)