تبیان، دستیار زندگی

بومرنگ

چهارمین شمس هدایت آمده در این‌جهان

شادمان از مقدمش گشته قلوب شیعیان شیعه را نور دوعین آمد، هستی مولا حسین آمد
عکس نویسنده
عکس نویسنده
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
چهارمین شمس، شیعه